Цени за извършваните услуги:    

Наемните цени са въпрос на договореност, като се има в предвит срока на договора, видовете услуги, които се предоставят, оборота на стоките.                    

В наемните цени е включено:

– денонощна въоръжена охрана и видеонаблюдение.

– пест контрол

– температурен контрол

– ел. енергия

– лице, отговорно за наличностите в склада.

III. 4. Товаро разтоварната дейност се осъществява от  електрокар и 2 /два/ броя/ газокари .

III.5. В случай на желание на клиента се извършва и асемблиране на палет  –  включва се в допълнителните слуги

Асемблирането включва:

  • събиране и палетизиране на повече от една стоки върху празен палет, укрепване и фолиране на стоката при напускането и от склада.
  • при получаване на контейнер с разнородни стоки , събиране на еднородна стока върху празен палет, укрепване, фолиране на стоката, при постъпването и в склада.

Редовното работно време на складовата база е от 8.00 часа до 17.00 часа, но при необходимост услуги се предоставят и извън него.

Обслужването на клиентите се извършва 24 часа в денонощието, при предварително подадена заявка, като преди 8.00 часа , след 17.00 часа и в празничните и почивни дни, услугата товаро – разтоварна дейност се заплаща с 50% увеличение.

В зависимост от палетообората, спецификата и интензивността на обслужване на заетите складове, наемните цени и цените за товаро разтоварна дейност подлежат на допълнително договаряне.