II.Складови площи:

II.1.За съхраниние на хранителни продукти при -20С

 • Хладилна камера № Д5 -740 кв.метра, с възможнаст за съхранение  на около 500 бр. палета
 • Хладилна камера № Г2 – 80 кв.метра, с възможност за съхранение на около 60 бр. палети.
 • Хладилна камера № Г3 – 24 кв.метра, с възможност за съхранение на 10 бр. палети.
 • Хладилна камера №Д6 – 749 кв. м. , с възмоност за съхранение на около 500 бр. палета
 • Хладилна камера №Д7 – 534 кв.м, с възможност за съхранение на около 300 бр. палета
 • Хладилна камера №Д8 – 452 кв. м , с възможност за съхранение на около 200 палета.
 • Хладилна камера №З 3-1 – 60 кв.м., с възможност за съхранение на 30 палета

 

II.2. За съхранение на хранителни продукти при ОС до +8-10С:

–             Хладилна камера № Д16 – 124 кв. метра, с възможност за съхранение на 74 бр. палети , подредени в стилажи и 20 бр. палети падредени подово.

– Хладилна камера № В10 – 80 кв. метра,с възможност за съхранение на 60 бр. палети.

– Хладилна камера № Б2-1 – 80 кв. м.

– Хладилна камера №Б4 – 740 кв. м

– Хладилна камера Б5 740 кв. м.

– Хладилна камера Б1 – 240 кв. м.

– Хладилна камера №З 2 – 25 кв. м.

– Хладилна камера  № Г3 – 15 кв.м.

 

II.3. За съхранение на хранетелни продукти в сухи складови помещения.

– Склад Блок „3 ” – 690 кв. метра, с възможност за съхранение на 244 палета в стилажи и около 240 палета подово.

-Склад Блок „З 2” – 690 кв. метра, с възможност за съхранение на 244 броя палета в стилажи и около 240 броя палета подово.

-Склад Блок „З 3“ – 480 кв.м,свъзможност за съхранение на около 450 палета

– Склад Блок „А“ – – 980 кв.м ,с възможност за съхранение до 1100 палета

– Склад Блок „М“ – 1100 кв.м. , с възможност за съхранение около 1300 палета

– Склад Блок „В“ – 2200 кв.м., с възможност за съхранение около 2100 палета

II.3. За съхранеие на амбалаж, стоки не изискващи температурен контрол и влага

 • Покрит навес Блок Н – 500 кв.м
 • Покрит навес Блок М – 350 кв.м.

В складовата база е предоставена възможност и са изградении функционират:

 • Цех за изработка на тестени изделия
 • Цех за расфасовка на колбаси и сирена
 • Цех за опаковка на био продукти
 • Цех за организиране производството на безалкохолни напитки, билкови екстракти и напитки..