За контакти:

Г-жа Кръстанова – изпълнителен директор

   GSM   ++359 884 605555